Brukerbetingelser

Sist endret: 18. mai 2022

PLUTOS BRUKERVILKÅR

Velkommen til Pluto TV. Dette er den offisielle avtalen for Brukervilkår ("Avtalen") for Pluto TVs nettside, applikasjon eller andre interaktive tjenester som inkluderer en autorisert lenke til denne Avtalen og alle andre nettsider, applikasjoner og andre interaktive tjenester du tilbys av VIMN Nordic AB, Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm, Sverige  e-post: information@viacom.com (“Pluto”) (samlebetegnelse, alle slike nettsider, applikasjoner og andre interaktive tjenester, "Tjenestene", "vi", "oss" eller "våre"). Tjenestene eies, drives og/eller tilbys på vegne av Pluto, som tilbyr tv-kanal- eller programtjenester (som for eksempel tv-nettverk, nettsider, applikasjoner eller andre interaktive tjenester), og tilbyr andre produkter og tjenester under ulike merkenavn. I forbindelse med Plutos drift av Tjenestene bruker det materiell og tjenester fra Viacom International Inc. (“VII”) og andre Tilknyttede Selskaper (“Pluto/VII Entities”). “Tilknyttede Selskaper" henviser til VII og dets morselskap Viacom Inc. Og alle datterselskaper Viacom Inc. direkte eller indirekte eier eller styrer (som for eksempel Pluto, Paramount Pictures Corporation og de andre datterselskapene til Viacom Media Networks som er lagt frem på https://www.viacbs.com/viacom-brands.

Denne Avtalen dekker følgende områder: 

 1. Beskrivelse av Tjenesten; Adgangskrav; Ytterligere vilkår; Bindende avtale.

 2. Registrering.

 3. Endringer av Avtalen.

 4. Immaterielle rettigheter.

 5. Markedsføring.

 6. Regler for oppførsel..

 7. Shopping.

 8. SMS med markedsføring og kampanjetilbud.

 9. Universell utforming.

 10. Innlegg.

 11. Konkurranser, lotteri, auksjoner og andre kampanjer.

 12. Spesielle produkter eller tjenester.

 13. Lenker til tredjeparts sider.

 14. Deaktivering/oppsigelse av din konto eller tilgang.

 15. Forbehold og ansvarsbegrensninger.

 16. Reklame og skadevare.

 17. Personvern.

 18. Ekstra-judisielle konflikt forlik.

 19. Gjeldende lovverk. 

 20. Diverse vilkår.

 

 

 1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN; ADGANGSKRAV; YTTERLIGERE VILKÅR; BINDENDE AVTALE

Tjenesten gir brukeren adgang til å strømme utvalgt videoinnhold (programmer, filmer, dokumentarer, og så videre) direktesendt lineært og fra et mediebibliotek med programmer. Tjenesten er reklamefinansiert. Det er brukerens ansvar å ha tilgang til en brukerenhet med internettilgang som er i stand til å strømme innhold for å kunne bruke Tjenesten.

Du må være minst 18 år gammel (eller, om høyere, myndighetsalderen i ditt land) ("Tjenestenes aldersgrense") for å bruke Tjenestene, gitt at du kun kan bruke Tjenestene om du er under Tjenestenes aldersgrense hvis, og bare hvis, du har tillatelse fra dine foreldre eller foresatte til å bruke Tjenestene, er din bruk av Tjenestene underlagt dine foreldres eller foresattes oppsyn og kontroll, og dine foreldre eller foresatte leser denne Avtalen samme med deg. Til tross for det foregående må du være minst 18 år gammel (eller, om høyere, myndighetsalderen i ditt land), for å opprette en brukerkonto. I tillegg kan enkelte deler av Tjenestene ha en aldersgrense for å få tilgang. Dersom du ikke er gammel nok til å få adgang til disse delene og/eller ikke tilfredsstiller Tjenestenes andre adgangskrav, eller om du av en eller annen grunn ikke godtar alle vilkår og betingelser i denne Avtalen, ber vi deg vennligst slutte å bruke delene og/eller Tjenestene (det som passer) umiddelbart, da bruk eller forsøk på å bruke delene og/eller Tjenestene bekrefter at du oppfyller alderskravet til de delene og oppfyller alle Tjenestenes adgangskrav og godtar alle vilkår og betingelser i denne Avtalen. Dersom du er en forelder eller foresatt til et barn som er yngre enn Tjenestens aldersgrense, underlegges du Avtalens vilkår ved å tillate at barnet ditt bruker Tjenestene, og du er ansvarlig for ditt barns handlinger på Tjenestene. Du bekrefter at brukere kan utsettes for innhold som du synes er ubehagelig på Tjenesten, og det er ditt ansvar å avgjøre om Tjenestenes innhold er passende for deg eller, om det gjelder, barn som bruker Tjenestene under ditt oppsyn og kontroll. En del av innholdet er kanskje ikke passende for individer som er yngre enn Avtalens aldersgrense.

Disse vilkårene og betingelsene angående din bruk av Tjenesten utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, på den ene siden, og Pluto, på den andre siden.

I denne Avtalen dekker begrepet "Tjenestene" alle nettsteder og nettsider i og knyttet til Tjenestene (som for eksempel tredjenivå-domenenavn og andre underdomener) samt alle tilsvarende speil, erstatninger, substitutter eller reserve nettsteder og nettsider som er knyttet til Tjenestene. Ved å bruke Tjenestene forstår, bekrefter og godtar du at du må følge vilkårene i denne Avtalen og alle andre vilkår som dekker spesielle produkter og/eller tjenester som presenteres sammen med de produktene og/eller tjenestene ("Tilleggsvilkår"), inkludert, men ikke begrenset til, alle vilkår som legges ut på Tjenestene i forbindelse med innsending av innhold, media og materiell du vil legge ut på Tjenestene ("Avtale for innsending av brukerinnhold") og deltaker reglene ("Regler") som gjelder for enkelte aktiviteter og tjenester som for eksempel avstemminger og konkurranser og lotterier. Tjenestenes Tilleggsvilkår og Personvernsvilkår for tjenestene (se fanen for Tjenestenes Personvernsvilkår) ("Personversvilkår") er herved innlemmet i denne Avtalen. Dersom det oppstår en konflikt mellom denne Avtalen og Tilleggsvilkår for aktiviteten du velger å delta i, vil Tilleggsvilkårene være gjeldende. Denne Avtalen vil være helt og fullt gjeldende så lenge du er en av Tjenestenes brukere og, dersom et medlemskap, en tjeneste eller en funksjon avsluttes, vil du fortsatt være bundet av dine plikter under denne Avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, Personvernsvilkårene og Tilleggsvilkår), som for eksempel garantier og ansvarsbegrensninger.

Ordene "bruk" eller "bruke" i denne Avtalen dekker alle ganger et individ (en "bruker"), direkte eller indirekte, med eller uten bruk av en maskin eller enhet, får tilgang til eller prøver å få tilgang til, samhandler med, bruker, viser, ser på, skriver ut eller kopierer fra Tjenestene, sender, mottar eller bytter data eller kommuniserer med Tjenestene, eller på noe som helst vis benytter seg av, drar fordel av, utnytter eller samhandler med enhver funksjon, tjeneste eller innhold på Tjenestene, uansett til hvilken hensikt. Denne Avtalen dekker ikke dine rettigheter eller ditt ansvar med tanke på tredjepartsinnhold eller -nettsteder eller lenker som sender din nettleser eller din forbindelse til en tredjeparts nettsted eller nettside. Dette er den hele og eneste Avtalen mellom deg og oss angående bruk av Tjenestene, og den kan ikke endres, bortsett fra det som er beskrevet lenger nede. Denne Avtalen gjelder uansett om du får adgang til Tjenestene via en personlig datamaskin, mobiltelefon eller hvilken som helst annen teknologi eller enhet som nå er kjent eller vil bli utviklet eller oppdaget (hver, en "Enhet").

2. REGISTRERING

Du må kanskje logge inn eller opprette en konto og velge et passord og brukernavn ("Pluto Bruker-ID") for å få tilgang til og bruke enkelte av Tjenestenes funksjoner. Du må være minst 18 år gammel (eller om høyere, myndighetsalderen i ditt land) for å opprette en brukerkonto. Du lover å gi oss nøyaktig, fullstendig og oppdatert registreringsinformasjon om deg selv. Din Pluto Bruker-ID kan ikke være et navn du ikke har rett til å bruke, eller en annen persons navn med den hensikt å utgi deg for å være den personen. Du kan ikke overføre din konto til andre uten vår skriftlige godkjenning. Du må sørge for at all din registreringsinformasjon er riktig og oppdatert, og dersom din innloggingsinformasjon settes i fare eller din konto blir misbrukt, må du kontakte oss på adressen nedenfor.

Dersom vi tilbyr brukerregistrering på Tjenestene, kan det finnes flere alternativer for å registrere deg som bruker av Tjenestene (som er beskrevet i våre Personvernsvilkår): Tjenesteregistrering, innlogging gjennom sosiale medier som tredjepart (som beskrevet i våre Personvernsvilkår). Fra tid til annen vil vi kanskje gi brukere ekstra koder eller passord for å få tilgang til og bruke enkelte funksjoner på Tjenestene. Vennligst les Personvernsvilkårene våre, som inneholder ytterligere informasjon angående alternativer vi kan tilby for å registrere deg som bruker av Tjenestene og informasjonen vi innhenter, bruker, deler, håndterer og lagrer. Ditt brukernavn og passord gjelder kun for deg, og du kan ikke la andre bruke ditt brukernavn eller passord under noen omstendigheter. Vi har ikke ansvar for skader som er forårsaket av eller knyttet til tyveri eller misbruk av ditt brukernavn eller passord, deling av ditt brukernavn eller passord, eller om du tillater andre å bruke ditt brukernavn eller passord. Du aksepterer at du umiddelbart må underrette oss dersom du får kjennskap til eller tror det er eller kan ha vært uautorisert bruk av (eller aktiviteter som bruker) ditt brukernavn eller passord eller andre årsaker til at ditt brukernavn eller passord må deaktiveres av sikkerhetshensyn.

3. ENDRINGER AV AVTALEN

Vi forbeholder oss retten til å revidere vilkårene i denne Avtalen, når som helst og fra tid til annen, av hvilken som helst grunn etter eget skjønn ved å legge ut en oppdatert Brukervilkåravtale uten å underrette deg på forhånd. Vi skal legge ut eller kunngjøre materielle endringer på Tjenestenes hjemmeside og/eller ellers på Tjenestene og/eller sende deg en epost eller underrette deg når du logger inn om disse endringene; utformingen av denne kunngjøringen er etter eget skjønn. Når vi legger dem ut på tjenestene, trer endringene umiddelbart i kraft og, dersom du bruker Tjenestene etter at de har trådt i kraft, betyr det at du godkjenner å være underlagt endringene. Du bør sjekke og gå gjennom vilkårene og betingelsene i denne Avtalen ofte og med jevne mellomrom, inkludert, men ikke begrenset til, alle Tilleggsvilkår og Personvernsvilkårene, slik at du kjenner til de nyeste rettighetene og pliktene som gjelder deg og vilkårene og betingelsene i din avtale med oss.

4. IMMATERIELLE RETTIGHETER
Innholdet på Tjenestene, inkludert alle Tjenestenes programvarer, design, tekster, bilder, illustrasjoner, lyd- og videomateriell, kunstverk, grafikkmateriell, databaser, konfidensiell informasjon og alle elementer dekket av opphavsrett eller andre juridisk beskyttede elementer på Tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, utvalget, sekvensen og 'stilen og følelsen' og rekkefølgen av gjenstander, og alle varemerker, karakteristiske trekk og merkevarenavn (individuelt og/eller samlet, "Materiell") tilhører Pluto og alle dets etterfølgere og overdragelse-mottakere og alle dets respektive lisensinnehavere (for eksempel, enkelte programvarer på Tjenestene kan inneholde programvare eid av tredjeparter og Innlegg kan tilhøre deg eller tredjeparter), Annonsører (som definert under), leverandører og drift-tjenesteleverandører, og er juridisk beskyttet under gjeldende amerikanske og utenlandske lovverk, regler og forskrifter og internasjonale avtaler. Så sant konteksten åpenbart krever noe annet eller vi eksplisitt og skriftlig sier noe annet, dekker begrepet "Tjenestene" også "Materiell". Tjenestene skal kun brukes til ditt ikke-kommersielle, ikke-eksklusive, ikke-overdragbare, ikke-overførbare og begrensede personlige bruk, og ikke til noe annet formål. Du må ikke endre, slette eller dekke over opphavsrettserklæringer eller andre erklæringer på tjenestene, inkludert beskjeder på alt Materiell du har tillatelse til å laste ned, overføre, vise frem, skrive ut eller gjengi fra Tjenestene. Du hverken skal eller vil la tredjeparter (enten du drar fordel av det eller ei) gjengi, endre, skape redigerte verk fra, vise frem, fremføre, publisere, distribuere, spre, sende eller sirkulere til en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, på eller gjennom en tredjeparts nettsted), eller på andre måter bruke Materiell uten en uttrykt skriftlig tillatelse fra Pluto. Enhver uautorisert eller forbudt bruk av Materiell kan gjøre deg sivilrettslig ansvarlig, strafferettslig ansvarlig, eller begge deler, under gjeldende føderale lover, delstatslover og lokale lover. Vi krever at brukerne respekterer vår opphavsrett, våre varemerker og andre immaterielle rettigheter. Samtidig respekterer vi andres immaterielle rettigheter. Blir vi underretter, vil vi handle raskt for å fjerne innhold på Tjenestene som bryter andres opphavsrett og vil fjerne tilgangen til Tjenestene og dens tjenester for alle som bruker dem for å gjentatte ganger krenke andres immaterielle rettigheter.

Vi tar beskyttelse av varemerker, både våre egne og andres, svært alvorlig. Vi tar derfor i bruk flere tiltak for å unngå brudd på opphavsrettighet gjennom Tjenestene og vil raskt sette en stoppe for alle brudd som finner sted.

5. MARKEDSFØRING

Fra tid til annen vil du kanskje kommunisere med, motta kommunikasjon fra, bli omdirigert til, samhandle med eller delta i eller bruke tjenestene eller motta varer og tjenester av eller fra tredjeparter (samlebetegnelse "Annonsørene"), som for eksempel våre annonsører, sponsorer eller kampanjepartnere, som følger av din bruk av Tjenestene. All denne kommunikasjonen, samhandlingen og deltakelsen er bare og utelukkende mellom deg og disse Annonsørene, og vi er ikke ansvarlige eller står til ansvar for deg på noe som helst vis i forbindelse med disse aktivitetene eller transaksjonene (inkludert, men ikke begrenset til, alle representasjoner, garantier, overenskomster, kontrakter eller brukervilkår eller betingelser som kan finnes mellom deg og Annonsøren eller varer eller tjenester du kanskje kjøper eller mottar fra en Annonsør).

6. REGLER FOR OPPFØRSEL 

Din bruk av Tjenestene er underlagt alle gjeldende lovverk, regler og forskrifter, og, i noen tilfeller, internasjonale handelsavtaler. Du alene er ansvarlig for all aktivitet, handlinger og utelatelser som finner sted i, fra, gjennom eller under ditt brukernavn eller passord. Det er også forbudt å bruke Tjenestene (eller å forsøke å bruke Tjenestene, eller tillate, legge til rette for eller godkjenne andres bruk av Tjenestene) på en måte som:

 • er eller sannsynligvis vil være ærekrenkende, nedsettende, usømmelig, vulgær eller obskøn, pornografisk, seksuelt betonet eller av seksuell karakter, rasemessig, kulturelt eller etnisk krenkende, skadelig, trakasserende, truende, avskyelig, ubehagelig, diskriminerende eller støtende, eller som kan eller kan fremstå som at du utgir deg for å være noen andre;

 • diskuterer oss eller programtjenestene på Tjenestene på en tydelig falsk eller villedende måte, ikke er relatert til våre produkter eller tjenester, eller inneholder personlig informasjon til individer eller bransjehemmeligheter;

 • avskrekker eller trolig vil avskrekke personer, firmaer eller foretak fra å bruke hele eller deler eller funksjoner på Tjenestene, eller fra å reklamere, lenke til eller bli en leverandør for oss i forbindelse med Tjenestene;

 • sender eller fører til overføring av søppelpost, kjedebrev, gjentagende eller uønskede meldinger, eller såkalt "spamming" og "phishing";

 • bruker Tjenestene til kommersielle eller forretningsformål, inkludert, uten begrensninger, reklame, markedsføring eller å tilby varer eller tjenester, enten det er i bytte mot økonomiske eller andre former for kompensasjon eller gjennom å lenke til andre nettsteder eller nettsider;

 • overfører, distribuerer eller laster opp programmer eller materiell som inneholder skadelige koder, som for eksempel virus, tidsbomber, cancelbots, ormer, trojanere, spionvare eller andre potensielt skadelige programvarer eller annet materiell eller informasjon;

 • forfalsker TCP/IP-protokoller eller deler av topptekstinformasjon i enhver epost, nyhetsgruppeinnlegg eller innlegg av noen som helst grunn;

 • bryter lover, regler eller forskrifter (inkludert, uten begrensninger, lover om sending av teknisk data eller programvare eksportert fra USA), judisielle eller regjeringsordrer eller traktater, eller bryter eller krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, publisitetsrettigheter eller personvern eller andre rettigheter som beskytter oss eller andre personer, firmaer eller foretak;

 • får tilgang til eller gir uautorisert tilgang til Tjenestene eller dens funksjoner, andre brukeres kontoer, navn, passord, personlig informasjon eller andre datamaskiner, nettsteder eller nettsider, koblet til eller lenket til Tjenestene;

 • modifiserer, avbryter, hindrer, endrer eller forstyrrer med bruken, funksjoner, operasjoner eller vedlikehold av Tjenestene av en annen person, firma eller foretak;

 • samler inn, innhenter, samler, høster, sender, gjengir, sletter, reviderer, ser eller viser frem materiell eller informasjon, enten det er personlig identifiserbart eller ikke, postet av eller angående en annen person, firma eller foretak, i forbindelse med deres eller din bruk av Tjenestene, om du ikke har fått spesifikk tillatelse på forhånd av denne personen, firmaet eller foretaket til å gjøre det;

 • bortsett fra med vår forhåndsgodkjennelse, bruker manuelle eller automatiserte programvarer, enheter, scripter, roboter eller andre midler eller prosesser til å få tilgang til, "scrape", "crawle" eller "spider" nettsider eller andre tjenester i Tjenestene;

 • ellers bryter eller er strider mot denne Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, Tilleggsvilkår og Personvernsvilkår.

 

7. SHOPPING

Dersom vi tilbyr netthandel som lar deg kjøpe varer og tjenester gjennom Tjenestene ("Netthandelen" eller "Butikken"), gjelder tilleggsvilkår (som for eksempel de som er tilgjengelig gjennom Butikksiden) din bruk og tilgang til Netthandelen som er Tilleggsvilkår og inngår herved.

Butikken på enkelte Pluto-nettsteder, applikasjoner eller andre interaktive tjenester bruker driftstjenester fra tredjeparter. Alle kjøp gjennom disse tredjepartsleverandørene er dekket av deres respektive betingelser og brukervilkår. Vi og Pluto/VII Entities er ikke ansvarlige for og har absolutt ikke noe ansvar for varer eller tjenester som du får tilgang til gjennom våre tredjepartsleverandører eller andre nettsteder eller nettsider. Vi oppfordrer deg til å foreta de undersøkelser du mener er nødvendig eller passende før du gjennomfører nettoverføringer med disse tredjepartene. Pluto og Pluto/VII Entities har ikke noen opplysninger eller garantier angående informasjonssikkerheten (inkludert, uten begrensninger kredittkort og annen personlig informasjon) du kanskje blir bedt om å gi til en slik tredjepart, og du frasier deg all rett til å komme med krav mot oss angående slike nettsteder. Vi og Pluto/VII Entities er ikke ansvarlige for å hjelpe deg med å rette opp i problemer du kanskje vil få med varer og tjenester du har kjøpt gjennom en tredjepartsleverandør, selv om varene eller tjenestene ble vist på en av nettsidene på Tjenestene. Vi og Pluto/VII Entities kan ikke gå god for at du blir fornøyd med produkter eller tjenester som du kjøper fra tredjepartsleverandører da de er eid og ledet av uavhengige enheter. Kundestøtteproblemer angående varer eller tjenester må rettes mot den relevante tredjepartsleverandøren.

Vi og Pluto/VII Entities kan ikke garantere at produktbeskrivelsene eller annet innhold er nøyaktig, komplett, pålitelig, oppdatert eller feilfritt. Beskrivelser og bilder av, og referanser til, produkter på Tjenestene impliserer ikke at Pluto godkjenner disse produktene. Videre er kundeomtaler du kan se i Butikken vår levert av tredjepartsleverandørenes brukere, og de faller innunder disse tredjepartsleverandørenes egne retningslinjer. Vi, Pluto/VII Entities og våre tredjepartsleverandører forbeholder oss retten, med eller uten forvarsel, til å endre produktbeskrivelser, bilder og referanser; til å begrense antall tilgjengelige produkter; til å godkjenne eller pålegge vilkår om å godkjenne av kuponger, kupongkoder, kampanjekoder eller andre lignende kampanjer; til å utestenge enhver bruker fra å gjennomføre enhver eller alle overføring(er); og/eller til å nekte å levere et produkt til en bruker. Produktpriser- og tilgjengelighet kan endres uten forvarsel.

8. SMS MED MARKEDSFØRING OG KAMPANJETILBUD

Tjenestene gjennom Pluto kan gi deg muligheten til å melde deg på spesielle Kampanjer, tjenester, nyheter, programmer og informasjon (samlebetegnelse, "SMS-tjeneste(r)") levert via SMS på trådløse Enheter slik som mobiltelefoner, og, dersom vi gjør det, vil vi be om samtykke til SMS-tjenester i samsvar med SMS-tjenesten og gjeldende lovverk, regler og forskrifter. Informasjonen vi ber om eller sender som en del av registreringsprosessen inkluderer ditt telefonnummer og kan inneholde annen informasjon, slik som dine preferanser når det gjelder varer eller tjenester, musikkvalg eller artister, eller annen lignende informasjon og/eller en epostadresse. Avhengig av SMS-tjenesten og Informasjonen vi har samlet inn, må du kanskje også bekrefte at du godkjenner denne Avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, Personvernsvilkår og Tilleggsvilkår).

Dersom du melder deg på SMS-tjenestene, bekrefter, forstår og godkjenner du at du kan bli belastet av din mobiloperatør for muligheten til å sende eller motta slike meldinger. Din mobiloperatør vanlige SMS-priser vil gjelde alle SMS-tjenester, så sant ingenting annet er nevnt. Ikke under noen omstendigheter vil Tjenestene eller noen av programtjenestene tilgjengelig på Tjenestene være ansvarlige for nettverkskostnader du eller personen som har tilgang til din trådløse enhet, telefonnummer eller epostadresse har pådratt deg. Dersom du endrer eller deaktiverer ditt trådløse telefonnummer, godtar du at du må underrette oss når ditt telefonnummer ikke lenger er knyttet til deg og identifisere dette telefonnummeret for å forsikre deg om at fremtidige meldinger til deg, ikke blir sendt til personen som har fått eller vil få tildelt ditt gamle telefonnummer.

Du forstår, bekrefter og godkjenner at Tjenestene kan, etter eget skjønn og uten å stå til ansvar for deg eller andre brukere, avslutte sitt tilbud av spesifikke SMS-tjenester eller alle SMS-tjenester når som helst og uten forvarsel. Tjenestene kan gi deg et oppsigelsesvarsel eller varsle endringer i tjenestene på Tjenestene.

9. UNIVERSELL UTFORMING

Pluto streber mot å tilby best mulig universell utforming av Tjenestene i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser.

 

10. INNLEGG

Dine kommentarer, forslag og informasjon er viktig for oss. Deler av Tjenesten vil kunne gi deg og andre brukere muligheten til å delta i forumtjenester, blogger, nettsamfunn og andre meldings- og kommunikasjonsfasiliteter ("Samfunn") og kan gi deg muligheten, gjennom slike Samfunn eller andre ting, til å sende inn, legge ut, vise frem, overføre og/eller dele informasjon, ideer, meninger, beskjeder, innhold, media, materiell og annen informasjon (samlebetegnelse, "Innlegg"). Dersom Tjenestene tilbyr en Brukerinnholdavtale, vil disse vilkårene dekke alt Brukerinnhold (som definert i den), som også gjelder Innlegg under denne Avtalen og en slik Brukerinnholdavtale er Tilleggsvilkår under denne Avtalen.

10.1 Ansvar for Innlegg; Våre rettigheter til å gjennomgå, overvåke, redigere og/eller filtrerer og iverksette andre tiltak.

Du forstår, bekrefter og godtar at eneansvaret for Innlegg ligger på personen som laget dette Innlegget. Dette betyr at du er helt og holdent ansvarlig for konsekvensene av alle Innlegg som du (inkludert, men ikke begrenset til, Innlegg lagt ut under ditt navn, brukernavn og/eller epostadresse) laster opp, legger ut, sender via epost, overfører eller på annet vis gjør tilgjengelig gjennom Tjenestene. Bortsett fra lisensene, autorisasjonene, samtykker og rettigheter herunder (inkludert, men ikke begrenset til, som beskrevet i Brukerinnholdavtalen som kan være lagt ut på Tjenestene), selv om de kan fremstå eller være grundige og omfattende, har vi ingen eiendomsrett eller rettigheter til noe av Brukerinnholdet du legger ut, og ingenting i denne Avtalen gir oss eierskap av ditt Brukerinnhold.

Innlegg gjenspeiler ikke synspunktene til Tjenestene (eller noen programtjenester der), og Tjenestene (og programtjenestene der) hverken står for eller garanterer for at Innlegg er sanne, nøyaktige eller pålitelige eller støtter meninger som blir uttrykt i Innleggene. Hverken Tjenestene eller tilknyttede programtjenester på Tjenestene styrer Innlegg som legges ut, selv om vi kan (etter eget skjønn) bruke automatiserte og/eller manuelle midler for å gjennomgå Innlegg for å unngå uautorisert innhold fra å dukke opp og bli fremvist på Tjenestene. Tjenestene forbeholder seg retten til å gjennomgå, overvåke, redigere og/eller filtrere alle Innlegg og å slette, fjerne, flytte, omformatere, redigere eller avvise, uten forvarsel til deg, ethvert Innlegg som vi mener, etter eget skjønn, bryter med denne Avtalen eller er uakseptable for Tjenestene eller noen av våre tilknyttede programtjenester, og uansett grunn eller helt uten grunn; gitt at hverken Tjenestene eller programtjenester på Tjenestene skal være pliktet til eller ha ansvaret om det ikke blir gjort på noe som helst vis. Dersom vi redigerer ditt Innlegg, vil du ikke være ansvarlig for de endringene vi gjør.

Dersom vi avgjør, etter eget skjønn og dømmekraft, at Innlegg bryter eller kanskje bryter noen av vilkårene i denne Avtalen, forbeholder vi oss, i tillegg til våre rettigheter beskrevet i denne Avtalen, retten til å, når som helst og uten å begrense alle andre rettigheter vi har under denne Avtalen eller etter loven: (i) nekte å la deg legge ut Innlegg; (ii) fjerne eller slette Innlegg; (iii) frata deg retten til å bruke Tjenestene; og/eller (iv) bruke alle teknologiske, juridiske, operasjonelle eller andre midler tilgjengelige til å håndheve bestemmelsene i denne Avtalen, inkludert, og uten begrensninger, å utestenge spesifikke IP-adresser eller deaktivere din konto på tjenestene.

Lagringsplassen per bruker på Tjenestene er begrenset. Enkelte Innlegg vil kanskje ikke bli behandlet på grunn av lagringsbegrensninger eller begrensninger på utgående meldinger. Du forstår, bekrefter og godtar at vi ikke har noe ansvar for å slette Innlegg eller problemer med å lagre, motta eller levere Innlegg raskt eller andre problemer når det gjelder Innlegg. Innlegg er underlagt alle vilkårene i denne Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, Regler for oppførsel.

10.2 Rettighetsbevilgning; Erklæring, garantier og bekreftelser.

Dersom et innlegg stammer fra deg eller din konto, godtar du herved at (og hver gang du legger ut (eller prøver å legge ut) et Innlegg, bekrefter du en slik avtale at): (i) du gir Tjenestene spesifikk tillatelse til å bruke Innlegget som helhet eller deler av det, i hele universet, i all fremtid eller på ethvert media som nå er kjent eller som heretter blir til, og alene eller sammen med eller som en del av annen informasjon, innhold og/eller materiell av alle slag eller art; (ii) du erklærer, garanterer og bekrefter at (A) Innlegget opprinnelig stammer fra deg og/eller er klarert til denne bruken, (B) Innlegget hverken gjør eller vil, på noe som helst vis, bryte vilkårene i denne Avtalen, (C) Innlegget ikke inneholder nedsettende, skadelig, obskøn eller på andre måter ulovlig materiell eller informasjon, (D) Innlegget og Tjenestenes utøvelse av rettighetene du gir oss til Innlegget, ikke vil krenke, misbruke eller på noen som helst bryte opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, personvern, publisitet eller andres rettigheter, eller på noe som helst vis bryte gjeldende lover, regler eller forskrifter, (E) Innlegget skal ikke være skadelig for andre brukeres helse, (F) hverken Tjenestene eller Pluto/VII Entities skal måtte betale eller pådra seg noe beløp til andre personer eller enheter som resultat av vår godkjente bruk eller nyttegjøring av Innlegget, og (G) all informasjonen du har gitt oss i tilknytning til ditt Innlegg er komplett og riktig; og (iii) dersom Innlegget ditt inneholder navn, logo, merkevare, tjeneste eller varemerke, stemme, likhet eller bilde av en person, et firma eller foretak, erklærer, garanterer og bekrefter du også til tjenestene og Pluto/VII Entities at (A) du har rett til å gi Tjenestene retten til å bruke alle slike Innlegg som beskrevet ovenfor, (B) Innlegget ble produsert ifølge gjeldende lovverk og forskrifter, og (C) for alle Innlegg som inneholder originale videoer må du samtykke til gjeldende identifikasjonsbekreftelse og lagringskrav, og du vil sikre deg og ta vare på den påkrevde personlige informasjonen og identifikasjons dokumentasjonen til alle individene som er med i en slik original video som er påkrevd av loven og/eller påkrevd av oss i forbindelse med vår bedriftsavtalepolicy og praksis, som inkluderer (y) personenes fulle navn, nåværende adresse, fødselsdato, og (z) en kopi av gyldig offentlig godkjent legitimasjon (for eksempel pass, førerkort eller et ID-kort) for å bekrefte personens identitet. Hver gang du legger ut et slikt Innlegg, påberoper Tjenestene seg retten til å be om at du, og du må etterfølge kravet, må gi oss et fullstendig og komplett sett med identifikasjonsbekreftelser samt en kopi av ditt gyldige førerkort, pass eller annen offentlig godkjent legitimasjon så vi kan bekrefte og lagre dette.

Når Tjenestene ber om det, skal du raskt gi oss enhver dokumentasjon, verifikasjon og nødvendige godkjenninger og du må bekrefte og verifisere at du følger alle vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, inkludert, uten begrensning, å gi oss erklæringer, garantier og bekreftelser, og, dersom det er påkrevd, skal du raskt føle alle spesifikke forespørsler eller veiledninger vi gir deg i forbindelse med Innlegg du legger ut som faller inn under disse kravene.

Uansett om noe sier det motsatte, forstår og godtar du også at Tjenestene og Pluto/VII Entities ikke er pliktige til eller ansvarlige for betalinger til laug eller utbetalinger i forbindelse med innlegget og utnyttelse av et Innlegg.

10.3 Krav angående innhold.

Dersom du mener at noe av innholdet på tjenestene (inkludert, uten begrensninger, Innlegg) bryter vilkårene i denne Avtalen (bortsett fra meldinger som faller under Opphavsrettspolicyen), vennligst send oss en epost til information@viacom.com (vennligst les Opphavsrettspolicyen vår for meldinger som faller under Opphavsrettpolicyen). Vi kan ikke garantere at vi svarer på din henvendelse, og vi forbeholder oss retten til å gjennomføre eller la være å gjennomføre noen eller alle tilgjengelige steg når vi mottar en slik melding.

11. KONKURRANSER, LOTTERI, AUKSJONER OG KAMPANJER

Fra tid til annen kan Tjenestene og/eller dens Annonsører, driftsleverandører og leverandører gjennomføre kampanjer på eller gjennom Tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, auksjoner, konkurranser og lotterier ("Kampanjer"). Hver Kampanje kan ha egne Tilleggsvilkår, som for eksempel stemmeregler angående en Kampanje og andre regler i forbindelse med Kampanjen, som vil bli lagt ut eller ellers gjort tilgjengelig til deg og, for hver Kampanje, er Tilleggsvilkår og blir innlemmet i og bli en del av denne Avtalen.

12. SPESIELLE PRODUKTER OG TJENESTER

12.1 RSS Feed-er og Podcaster.

Tjeneste kan tilby RSS Feed-er (“RSS Feed-er”) som består av utvalgt tekst, lyd, video og bildeinnhold ("Innhold") fra Tjenestene som er lagt ut over internett gjennom en XML feed. Enkelte RSS Feed-er kan være podcaster ("Podcast"), som kan inkludere, som en del av Innholdet, en lydfil, video- og/eller bildefil hvor lyd- og/eller videofilen kan lastes ned og spilles av gjennom brukerens Enhet eller (dersom det tillates) overføres til en annen Enhet. Det kreves enkelte programvarer og maskinvarer for at brukere skal kunne laste ned og se og/eller spille av Innhold gjennom RSS Feed-er.

Innhold er Materiell og dekkes av alle vilkårene i denne Avtalen, selv om du kan laste ned, kopiere og/eller overføre RSS Feed-er og tilknyttet Innhold til en Enhet, eller fra en Enhet til en annen Enhet.

Ved å få tilgang til og bruke RSS Feed-er forstår, bekrefter og godkjenner du at Tjenestene ikke garanterer at RSS Feed-er vil fungere på alle Enheter. Vennligst les avsnittet om "Forbehold og ansvarsbegrensninger" lenger nede på siden for flere detaljer.

12.2 Mobilapplikasjoner.

Dersom Tjenestene tilbyr produkter og tjenester gjennom applikasjoner som er tilgjengelige på din trådløse eller andre mobile enheter (som for eksempel en mobiltelefon) ("Mobilapplikasjonstjenestene"), som for eksempel applikasjoner du laster ned eller SMS-tjenester, faller disse Mobilapplikasjonstjenestene inn under Tilleggsvilkår som ble presentert i forbindelse med den gjeldende Mobilapplikasjonstjenesten. Disse Mobilapplikasjonstjenestene kan være gratis tilgjengelige for deg, eller de kan være tilgjengelige mot betaling, som forklart i Tilleggsvilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, vilkårene du fikk presentert da du lastet ned en slik Mobilapplikasjonstjeneste. I tillegg vil din mobiloperatørs standard SMS-priser og andre meldings-, data- og andre priser og avgifter gjelde for enkelte Mobilapplikasjonstjenester. Du bør forhøre deg med din operatør for å finne ut hvilke pakker operatøren din tilbyr og hvor mye disse pakkene koster. I tillegg kan bruken eller tilgjengeligheten av enkelte Mobilapplikasjonstjenester være forbudt eller begrenset av din mobiloperatør eller Enheter. Derfor bør du spørre din mobiloperatør for å finne ut om Mobilapplikasjonstjenestene er tilgjengelige på din trådløse Enhet, og hvilke restriksjoner, om de finnes, gjelder for din bruk av slike Mobilapplikasjonstjenester. Dersom du bytter eller deaktiverer ditt mobilnummer, går du med på å raskt oppdatere kontoinformasjonen på din Mobilapplikasjonstjeneste, eller underrette oss om at mobilnummeret ikke lenger er knyttet til deg og identifisere dette mobilnummeret slik at fremtidige meldinger til deg ikke blir sendt til personen som har eller vil få tildelt ditt gamle nummer.

Under ingen omstendigheter vil Tjenestene eller noen av Pluto/VII Entities ha ansvaret for mobilutgifter som du eller en person som har tilgang til din trådløse enhet, mobilnummer eller epostadresse har blitt belastet med for bruken av Mobilapplikasjonstjenester.

 

12.3 Virale funksjoner.

Det kan være deler av Tjenestene, innholdet, funksjonene (for eksempel digital(e) strømmetjenste(r)) ("Virale funksjoner") som vi lar brukerne få tilgang til for personlig bruk. Mens vi kan endre hvordan, hvem og hvor mange som får tilgang til disse Virale funksjonene til enhver tid og uten forvarsel og etter vårt eget skjønn, så lenge de er tilgjengelige til deg, godtar du å ikke laste ned innhold som er tilgjengelig gjennom de Virale funksjonene og bekrefter at dette innholdet kun er tilgjengelig for strømming når du besøker Tjenestene eller benytter deg av disse Virale funksjonene, og du er bundet av de gjeldende bestemmelsene i denne Avtalen og i Personvernsvilkårene våre.

13. LENKER TIL TREDJEPARTSSIDER

Forekomsten, tilgjengeligheten eller din bruk av URL-er eller lenker som finnes på Tjenestene eller alle andre former for lenker eller videresending av din tilkobling til, med eller gjennom tjenestene, utgjør ikke en støtte av, ei heller innebærer det forpliktelser eller ansvar på vegne av Tjenestene eller noen av Pluto/VII Entities eller noen av deres etterfølgere eller overdragelsesmottaker og noen av deres respektive ledere, direktører, ansatte, agenter, representanter, linsensgivere, Annonsører, leverandører og driftsleverandører. Vi hverken bekrefter, støtter eller har noe ansvar for slike tredjepartssider, deres forretningspraksis (inkludert deres personvernsvilkår), eller varer eller tjenester knyttet til eller ervervet i forbindelse med et slikt nettsted, selv om Tjenestenes eller en av våre tilknyttede selskapers logo(er) eller sponsorlogoer finnes på tredjepartssiden som en del av en merkevare- eller kampanjeavtale. Dersom en tredjepartsside får tak i eller samler inn Personlig Informasjon eller annen informasjon fra deg, har vi ikke under noen omstendigheter ansvaret for dette. Vennligst les våre Personvernsvilkår, som beskriver hvordan Tjenestene samler inn og bruker din Personlige Informasjon og annen informasjon og bekreft vårt forhold.

14. DEAKTIVERING/OPPSIGELSE AV DIN KONTO ELLER TILGANG

Dersom tjenestene tilbyr brukerregistrering og du har registrert som Bruker av Tjenestene, kan du deaktivere kontoen din på tjenestene når som helst og uansett årsak ved å logge deg inn på kontoen din og så følge instruksjonene på tjenestene for å deaktivere kontoen din. Deaktiveringen er også å anse som en oppsigelse av Avtalen. Dersom du ikke kan deaktivere kontoen din på Tjenestene ved hjelp av denne metoden eller ellers har spørsmål angående hvordan du deaktiverer kontoen din, vennligst ta kontakt med oss på information@viacom.com.

Vi kan avslutte din bruk av og konto på Tjenestene når som helst og uansett årsak, med eller uten grunn, uten å måtte varsle deg på forhånd og uten å måtte stå til ansvar for eller ha videre forpliktelser overfor deg eller andre parter på noe som helst vis. Les Personvernsvilkårene våre for mer informasjon om deaktivering eller oppsigelse av kontoer av foreldre eller foresatte dersom du ikke er myndig der du bor.

15. FORBEHOLD OG ANSVARSBEGRENSNINGER

TJENESTENE OG ALT MATERIELL, VARER OG TJENESTER OG INNLEGG ER TILGJENGELIG PÅ EN "SOM DET ER"- OG "SOM TILGJENGELIG"-BASIS, UTEN NOEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, GARANTI OM SALGBARHET OG TILSTAND FOR ET SPESIFIKT FORMÅL) ELLER NOEN GARANTI ELLER FORSIKRING OM AT TJENESTENE VIL VÆRE TILGJENGELIG FOR BRUK, ELLER AT ALLE FUNKSJONER ELLER OPERASJONER VIL VÆRE TILGJENGELIGE ELLER FUNGERE SOM BESKREVET.

Pluto er ansvarlig for hensikt og grov uaktsomhet. Videre er Pluto ansvarlig for uaktsomme brudd på forpliktelser hvis oppfyllelse gjør utførelsen av kontrakten mulig i utgangspunktet, hvis brudd setter kontraktens hensikt i fare og hvis overensstemmelse du som kontraktpartner kan stole på. I sistnevnte tilfelle er Pluto kun ansvarlig for forutsigbare, kontrakttypiske skader. Pluto er ikke ansvarlig for de smått uaktsomme bruddene på andre forpliktelser enn det som er nevnt i de foregående setningene.

De overnevnte ansvarsutelukkelsene gjelder ikke i tilfeller der det oppstår skade på liv, kropp og helse.

16. REKLAME OG SKADEVARE

Vi er nøye med og stolte av å skape Tjenestene. Vi er alltid på utkikk etter tekniske problemer som påvirker hvordan Tjenestene fungerer. Når vi finner dem på vår side, skal vi fikse dem. Dessverre kan Enheten din forårsake enkelte problemer som påvirker hvordan du oppfatter Tjenestene – og det er utenfor vår kontroll.

Dersom du opplever uvanlig atferd, innhold eller reklame på tjenestene, kan det skyldes Skadevare på din datamaskin. Skadevare – ondsinnede programvarer – er et uttrykk som brukes bredt for å klassifisere en form for programvare som er installert på en datamaskin med ondsinnede hensikter, vanligvis uten at eieren aner noe som helst og uten eierens tillatelse. Skadevare inkluderer datavirus, keyloggere, ondsinnet aktivt innhold, kaprede programmer og dailers, blant annet. Mens vi stadig samarbeider med partnerne våre for å sørge for at alt på tjenestene fungerer som det skal, kan Skadevare på din Enhet påvirke din opplevelse på tjenestene og andre nettsider du besøker.

Vi foreslår at du gjennomfører steg (ved for eksempel å installere seriøse antivirusprogram fra tredjeparter) som kan hjelpe deg med å fjerne Skadevaren og overvåke og unngå ny Skadevare.

Vennligst legg merke til at vi ikke kan ta ansvaret for hvordan tredjepartsprogrammer, inkludert Skadevare, påvirker Enheten din. Vennligst sørg for å lese Hjelp eller Kundestøtte-områdene på enhver nedlastningsside for programvarer. Dersom du finner Skadevare på din Enhet, foreslår vi også at du snakker med en kvalifisert tekniker om din Enhet. Dersom, etter å ha prøvd de foreslåtte tiltakene, du fortsatt har problemer, kan du gjerne kontakte oss på information@viacom.com

17. PERSONVERN

Vi respekterer ditt personvern og bruken og beskyttelsen av din Informasjon. Vennligst les vår Personvernsvilkår for viktig informasjon og avtalene angående innhentingen og bruken av din Informasjon i forbindelse med din bruk av Tjenestene.

18. EKSTRAJUDISIELLE KONFLIKTFORLIK, UFORMELL KONFLIKTLØSING

 

 Vi vil gjerne påpeke at, i tillegg til den vanlige judisielle prosessen, har du også muligheten til å inngå et ekstrajudisielt forlik av uoverensstemmelser etter Direktiv (EU) nr. 524/2013. Du kan finne detaljer i Direktiv (EU nr. 524/2013 og på internettadressen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Vår epostadresse er: information@viacom.com.

 

19. GJELDENDE LOVVERK.

Denne Avtalen og din bruk av Tjenestene er dekket av, tolket og håndhevet etter lovverket i Sverige (utenom den internasjonale løsørekjøpskonvensjonen). Dersom du er en forbruker som er fast bosatt i Den europeiske union ("EU"), er du også beskyttet av lovbestemmelsene i EU-landet du bor i. Du kan velge å sende inn klager angående disse Brukervilkårene ut fra forbrukerloven i Sverige samt EU-landet du bor i.

20. DIVERSE VILKÅR

Denne Avtalen, sammen med Tilleggsvilkår, Personvernsvilkårene og alle andre forskrifter, prosedyrer og retningslinjer vi henviser til og er herved innlemmet, inneholder hele overenskomsten og avtalen mellom deg og Tjenestene og erstatter alle og alle tidligere eller motstridende overenskomster angående Tjenestene og din bruk av Tjenestene. Denne Avtalen kan ikke endres eller avsluttes muntlig og kan ikke endres bortsett fra slik det står beskrevet i denne Avtalen. Dersom noen bestemmelser i denne Avtalen blir dømt til å være juridisk ugyldig, ugyldige eller ikke rettskraftige, vil det ikke påvirke de andre bestemmelsene, og Avtalen vil anses å være endret så mye som nødvendig for å være juridisk gyldig, gyldig og rettskraftig. Enhver bestemmelse som må overleve slik at vi kan håndheve dens innhold, skal overleve oppsigelsen av Avtalen. Seksjonsoverskriftene i Avtalen er kun med for av praktiske årsaker og har ingen juridiske virkninger.

Denne Brukervilkåravtalen ble sist endret på datoen indikert over, og den trer i kraft umiddelbart.